Prodejní centrum

Adresa (3D prohlídka)
Kolbenova 886/9a, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Otevírací hodiny
Po,St 9-16 hodin, Út,Čt 10-18 hodin, 9-14 hodin
Od 12. 11. do 23. 11. 2018 je prodejní centrum zavřené.
Schůzku si můžete sjednat na telefonním čísle 800 100 198 nebo 221 111 999.
Termín schůzky doporučujeme předem rezervovat telefonicky nebo e-mailem.

Investor

Prodejce

AFIEUROPE LEXXUS

Kontaktní formulář

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to: jména, příjmení, telefonu, e-mailové adresy a údajů o komunikaci se mnou, a to formou elektronické databáze ze strany společnosti Tulipa City s.r.o., IČ: 25724291, jakožto správce osobních údajů, společnosti AFI EUROPE N. V., registrační číslo: 34218161 a dalších finančně propojených společností skupiny AFI EUROPE, subjektů s ní spřízněných či jejích smluvních partnerů, a to za účelem marketingového využití. Souhlas uděluji dobrovolně, na dobu neurčitou. Jsem si však vědom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti Tulipa City s.r.o., jakož i dalších práv vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů.

Kupující má právo na mimosoudní řešení svých spotřebitelských sporů v souladu s ustanovením § 20d a násl. zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, přičemž subjektem příslušným pro takové mimosoudní řešení je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Vytvořil: MENHART, © Tulipa City s.r.o., 2016-2018