Prodejní centrum

Adresa (3D prohlídka)
Kolbenova 886/9a, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Otevírací hodiny
Po,St 9-16 hodin, Út,Čt 10-18 hodin, 9-14 hodin
Prodejní kancelář je uzavřena ve dnech 7. 1. – 18. 1. 2019. Poptávky, otázky posílejte
na e-mail: veronika.ondrova@byty-kolbenova.cz či elena.pisotchi@afi-europe.cz.

Schůzku si můžete sjednat na telefonním čísle 800 100 198 nebo 221 111 999.
Termín schůzky doporučujeme předem rezervovat telefonicky nebo e-mailem.

Investor

Prodejce

AFIEUROPE LEXXUS

Kontaktní formulář

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to: jména, příjmení, telefonu, e-mailové adresy a údajů o komunikaci se mnou, a to formou elektronické databáze ze strany společnosti Tulipa City s.r.o., IČ: 25724291, jakožto správce osobních údajů, společnosti AFI EUROPE N. V., registrační číslo: 34218161 a dalších finančně propojených společností skupiny AFI EUROPE, subjektů s ní spřízněných či jejích smluvních partnerů, a to za účelem marketingového využití. Souhlas uděluji dobrovolně, na dobu neurčitou. Jsem si však vědom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti Tulipa City s.r.o., jakož i dalších práv vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů.

Kupující má právo na mimosoudní řešení svých spotřebitelských sporů v souladu s ustanovením § 20d a násl. zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, přičemž subjektem příslušným pro takové mimosoudní řešení je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Vytvořil: MENHART, © Tulipa City s.r.o., 2016-2019