Ceny s DPH budou kalkulovány s aktuálně platnou sazbou DPH. *

Číslo
park. stání
Číslo
sklepa
Podlaží Plocha
park. stání
Plocha
sklepu
Cena
bez DPH **
Cena
s DPH **
Stav Karta
podlaží
Poptat
  L2 S.42 -1   3,27 m2 78 480 94 961 rezervovaný    
  L2 S.43 -1   3,27 m2 78 480 94 961 rezervovaný    
  L2 S.47 -1   3,11 m2 74 640 90 314 rezervovaný    
  L2 S.49 -1   2,88 m2 69 120 83 635 rezervovaný    
  L2 S.50 -1   2,88 m2 69 120 83 635 rezervovaný    
  L2 S.51 -1   2,88 m2 69 120 83 635 rezervovaný    
  L2 S.52 -1   2,88 m2 69 120 83 635 rezervovaný    
  L2 S.53 -1   2,88 m2 69 120 83 635 rezervovaný    
  L2 S.57 -1   2,94 m2 70 560 85 378 rezervovaný    
  L2 S.58 -1   3,74 m2 89 760 108 610 rezervovaný    
  M S.1 1   4,09 m2 98 160 118 774 rezervovaný    
  M S.3 1   4,68 m2 112 320 135 907 rezervovaný    
  M S.7 1   4,7 m2 112 800 136 488 rezervovaný    
  M S.9 1   5,76 m2 138 240 167 270 rezervovaný    
  M S.10 1   4,23 m2 101 520 122 839 rezervovaný    
  M S.13 1   5,29 m2 126 960 153 622 rezervovaný    
  M S.14 1   4,21 m2 101 040 122 258 rezervovaný    
  M S.20 1   3,81 m2 91 440 110 642 rezervovaný    
  M S.21 1   3,81 m2 91 440 110 642 rezervovaný    
  M S.22 1   3,81 m2 91 440 110 642 rezervovaný    
  M S.26 1   3,81 m2 91 440 110 642 rezervovaný    
  N S.3 1   4,68 m2 112 320 135 907 rezervovaný    
  N S.7 1   4,7 m2 112 800 136 488 rezervovaný    
  N S.8 1   4,21 m2 101 040 122 258 rezervovaný    
  N S.10 1   4,23 m2 101 520 122 839 rezervovaný    
  N S.13 1   5,29 m2 126 960 153 622 rezervovaný    
  N S.14 1   4,21 m2 101 040 122 258 rezervovaný    
  N S.19 1   4,43 m2 106 320 128 647 rezervovaný    

*) Zdůrazňujeme, že uváděná částka kupní ceny včetně DPH reflektuje aktuální sazbu DPH. Uskutečnění zdanitelného plnění se předpokládá v roce 2018 / 2019.
      V případě, že dojde ke změně obecně závazných právních předpisů, může to mít za následek změnu takto uváděné kupní ceny včetně DPH.
**) Ke každému bytu náleží parkovací stání od 250 000 Kč bez DPH a sklep od 70 800 Kč bez DPH, které nejsou součástí kupní ceny bytu.

Uvedené informace (vč. cen a výměr jednotlivých bytů, sklepů, parkovacích stání či samostatných nebytových jednotek) jsou pouze informativní povahy a nejsou právně závazné. Závazné návrhy na uzavření smlouvy a závazné přijetí nabídky na uzavření smlouvy jsou činěny výhradně připojením fyzického podpisu osoby nebo podpisů osob oprávněných jednat za prodávajícího.

Vytvořil: MENHART, © Tulipa City s.r.o., 2016-2021