Ceny s DPH budou kalkulovány s aktuálně platnou sazbou DPH. *

Číslo
park. stání
Číslo
sklepa
Podlaží Plocha
park. stání
Plocha
sklepu
Cena
bez DPH **
Cena
s DPH **
Stav Karta
podlaží
Poptat
  M S.3 1   4,68 m2 112 320 135 907 rezervovaný    
  M S.7 1   4,7 m2 112 800 136 488 rezervovaný    
  M S.9 1   5,76 m2 138 240 167 270 rezervovaný    
  M S.21 1   3,81 m2 91 440 110 642 rezervovaný    
  M S.22 1   3,81 m2 91 440 110 642 rezervovaný    
  M S.26 1   3,81 m2 91 440 110 642 rezervovaný    
  N S.3 1   4,68 m2 112 320 135 907 rezervovaný    
  N S.7 1   4,7 m2 112 800 136 488 rezervovaný    
  N S.8 1   4,21 m2 101 040 122 258 rezervovaný    
  N S.10 1   4,23 m2 101 520 122 839 rezervovaný    
  N S.13 1   5,29 m2 126 960 153 622 rezervovaný    
  N S.14 1   4,21 m2 101 040 122 258 rezervovaný    
  N S.19 1   4,43 m2 106 320 128 647 rezervovaný    

*) Zdůrazňujeme, že uváděná částka kupní ceny včetně DPH reflektuje aktuální sazbu DPH. Uskutečnění zdanitelného plnění se předpokládá v roce 2018 / 2019.
      V případě, že dojde ke změně obecně závazných právních předpisů, může to mít za následek změnu takto uváděné kupní ceny včetně DPH.
**) Ke každému bytu náleží parkovací stání od 250 000 Kč bez DPH a sklep od 70 800 Kč bez DPH, které nejsou součástí kupní ceny bytu.

Uvedené informace (vč. cen a výměr jednotlivých bytů, sklepů, parkovacích stání či samostatných nebytových jednotek) jsou pouze informativní povahy a nejsou právně závazné. Závazné návrhy na uzavření smlouvy a závazné přijetí nabídky na uzavření smlouvy jsou činěny výhradně připojením fyzického podpisu osoby nebo podpisů osob oprávněných jednat za prodávajícího.

Vytvořil: MENHART, © Tulipa City s.r.o., 2016-2021