Ceny s DPH budou kalkulovány s aktuálně platnou sazbou DPH. *

Vybráno 17 bytů ze 25
Číslo bytu Termín
dokončení
Budova Podlaží Orientace Dispozice Plocha bytu
(m2)
Terasa/Lodžie
(m2)
Předzahrádka
(m2)
Cena
bez DPH **
Cena
s DPH **
Stav Náhled Karta
bytu
Poptat
J1 3.7 zima 2019 J1 3 SJ 3+kk 83,3 10,2 - 5 345 727 6 147 586 volný      
J1 4.7 zima 2019 J1 4 SJ 3+kk 83,3 10 - 5 460 462 6 279 531 volný      
J1 5.7 zima 2019 J1 5 SJ 3+kk 83,3 10,2 - 5 587 528 6 425 657 volný      
J1 6.7 zima 2019 J1 6 SJ 3+kk 83,3 10 - 5 701 989 6 557 287 volný      
J2 6.1 zima 2019 J2 6 SJ 3+kk 74,5 10 - 5 135 326 5 905 624 volný      
J3 2.7 zima 2019 J3 2 SJ 3+kk 83,9 - - 5 254 288 6 042 432 volný      
J3 3.7 zima 2019 J3 3 SJ 3+kk 83,3 10,2 - 5 345 727 6 147 586 volný      
J3 4.7 zima 2019 J3 4 SJ 3+kk 83,3 10 - 5 435 798 6 251 168 volný      
J3 5.7 zima 2019 J3 5 SJ 3+kk 83,3 10,2 - 5 587 528 6 425 657 volný      
J3 6.7 zima 2019 J3 6 SJ 3+kk 83,3 10 - 5 701 989 6 557 287 volný      
K1 3.7 zima 2019 K1 3 SJ 3+kk 83,3 6,6 - - - rezervovaný      
K1 6.7 zima 2019 K1 6 SJ 3+kk 68 9,9 - 4 671 977 5 372 774 volný      
K2 6.1 zima 2019 K2 6 SJ 3+kk 74,3 10 - 5 122 447 5 890 814 ústní rez.      
K2 6.4 zima 2019 K2 6 SJ 3+kk 72,9 10 - - - rezervovaný      
K3 4.7 zima 2019 K3 4 SJ 3+kk 83,3 10 - 5 460 462 6 279 531 volný      
K3 5.7 zima 2019 K3 5 SJ 3+kk 83,3 9,4 - 5 556 015 6 389 417 volný      
K3 6.7 zima 2019 K3 6 SJ 3+kk 68 9,9 - - - rezervovaný      

*) Zdůrazňujeme, že uváděná částka kupní ceny včetně DPH reflektuje aktuální sazbu DPH. Uskutečnění zdanitelného plnění se předpokládá v roce 2018 / 2019.
    V případě, že dojde ke změně obecně závazných právních předpisů, může to mít za následek změnu takto uváděné kupní ceny včetně DPH.
**) Ke každému bytu náleží parkovací stání od 250 000 Kč bez DPH a sklep od 70 800 Kč bez DPH, které nejsou součástí kupní ceny bytu. Viz Ceník parkovacích stání a sklepů.

Uvedené informace (vč. cen a výměr jednotlivých bytů, sklepů, parkovacích stání či samostatných nebytových jednotek) jsou pouze informativní povahy a nejsou právně závazné. Závazné návrhy na uzavření smlouvy a závazné přijetí nabídky na uzavření smlouvy jsou činěny výhradně připojením fyzického podpisu osoby nebo podpisů osob oprávněných jednat za prodávajícího.

Vytvořil: MENHART, © Tulipa City s.r.o., 2016-2018