Stavba zahájena


[news/CITY_NEWS_stavba_zahajena_400_300.jpg]
 

1. srpen 2014 - V červenci 2016 byl pozemek vyčištěn a staveniště bylo předáno Metrostavu. Realizovala se demolice energomostu na pozemku a podél ulice Kolbenova. Byly zahájeny výkopové práce na objektu L. Aktuálně se pracuje se na prováděcím projektu – založení stavby, výkopy a inženýrské sítě v areálu. Proběhl zjišťovací archeologický průzkum, který potvrdil, že se na pozemku nenachází nic archeologicky cenného.
 

Zpět