The English College in Prague


[menhart/10_college_400x300.jpg]


Výběrové česko-britské šestileté gymnázium nabízející vysokou kvalitu vzdělání v anglickém jazyce. Studenti skládají mezinárodní zkoušky IGCSE a IB spolu s českou maturitní zkouškou a dále studují na univerzitách po celém světě i v Čechách.

Zpět