Číslo Budova Podlaží Orientace Dispozice
Plocha bytu (m2) Terasa/Balkon (m2) Předzahrádka (m2) Standardní cena
s DPH *
Termín dokončení Stav Karta bytu
J1 2.6 J1 2 SJ 2+kk
83,9 10 - -
zima 2019 rezervovaný  
K1 1.1 K1 1 SZ 2+kk
58,7 - 42 -
zima 2019 rezervovaný  
K1 7.3 K1 7 SJ 4+kk
102,7 59,18,3 - 8 743 761
zima 2019 ústní rez.  

*) Ke každému bytu náleží parkovací stání v ceně od 240 000 Kč bez DPH a sklep v ceně 77 750 Kč bez DPH, které nejsou součástí kupní ceny bytu.

Uvedené informace (vč. cen a výměr jednotlivých bytů, sklepů, parkovacích stání či samostatných nebytových jednotek) jsou pouze informativní povahy a nejsou právně závazné. Závazné návrhy na uzavření smlouvy a závazné přijetí nabídky na uzavření smlouvy jsou činěny výhradně připojením fyzického podpisu osoby nebo podpisů osob oprávněných jednat za prodávajícího.