Postup financování

1. záloha – rezervační poplatek

  • 50 000 Kč + DPH podle obecně závazných právních předpisů (součástí kupní ceny, dojde–li k uzavření Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy).
  • Záloha je splatná do 5 dnů od podpisu rezervační smlouvy.

2. záloha

  • 15 % z celkové kupní ceny bez DPH + DPH podle obecně závazných právních předpisů.
  • Záloha je splatná do 7 dnů od podpisu Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy.

Doplatek kupní ceny

  • Kupní cena bez DPH + DPH podle obecně závazných právních předpisů snížená o již uhrazené zálohy a DPH.
  • Splatnost do 30 dnů od obdržení výzvy investora k úhradě doplatku kupní ceny.
  • Výzva investora bude odeslána až po vydání kolaudačního souhlasu, jímž se povoluje užívání bytu.
Vytvořil: MENHART, © Tulipa City s.r.o., 2016-2021