Ceny s DPH budou kalkulovány s aktuálně platnou sazbou DPH. *

Vybráno 6 bytů ze 25
Číslo bytu Termín
dokončení
Budova Podlaží Orientace Dispozice Plocha bytu
(m2)
Terasa/Lodžie
(m2)
Předzahrádka
(m2)
Cena
bez DPH **
Cena
s DPH **
Stav Náhled Karta
bytu
Poptat
J1 2.6 zima 2019 J1 2 SJ 2+kk 83,9 10 - 5 305 301 6 101 096 volný      
J1 5.5 zima 2019 J1 5 JZ 2+kk 57,9 4,2 - 4 170 143 4 795 665 volný      
K1 1.1 zima 2019 K1 1 SZ 2+kk 58,7 - 42 3 465 721 4 193 523 volný      
K1 6.1 zima 2019 K1 6 SZ 2+kk 58,3 5,3 - 4 247 947 4 885 140 volný      
K3 6.1 zima 2019 K3 6 SV 2+kk 58,3 5,3 - 4 247 947 4 885 140 volný      
K3 6.5 zima 2019 K3 6 JV 2+kk 57,8 5,3 - 4 291 263 4 934 953 volný      

*) Zdůrazňujeme, že uváděná částka kupní ceny včetně DPH reflektuje aktuální sazbu DPH. Uskutečnění zdanitelného plnění se předpokládá v roce 2018 / 2019.
    V případě, že dojde ke změně obecně závazných právních předpisů, může to mít za následek změnu takto uváděné kupní ceny včetně DPH.
**) Ke každému bytu náleží parkovací stání od 250 000 Kč bez DPH a sklep od 70 800 Kč bez DPH, které nejsou součástí kupní ceny bytu. Viz Ceník parkovacích stání a sklepů.

Uvedené informace (vč. cen a výměr jednotlivých bytů, sklepů, parkovacích stání či samostatných nebytových jednotek) jsou pouze informativní povahy a nejsou právně závazné. Závazné návrhy na uzavření smlouvy a závazné přijetí nabídky na uzavření smlouvy jsou činěny výhradně připojením fyzického podpisu osoby nebo podpisů osob oprávněných jednat za prodávajícího.

Vytvořil: MENHART, © Tulipa City s.r.o., 2016-2018